Ampy ny vary sy ny siramamy azo jifaina mandritra ity fety ity

Ampy ny vary sy ny siramamy azo jifaina mandritra ity fety ity

“Ampy ny vary sy ny siramamy azo jifaina mandritra ity fety ity na ho an’ny vokatra eto an-toerana na ireo nafaran’ny Fitondram-panjakana izany” hoy ny Tale Jeneralin’ny Varotra Naina RANDRIAMANANJARA
VARY: Raha tsiahivina, manodidina ny 3.600.000T isan-taona ny vary lany eto Madagasikara. Tsy mahasahana io filàna io ny vokatra eto an-toerana ka ilaina ny fanafarana (na Fitondram-panjakana na mpandraharaha mpanafatra). Samy manana ny vidiny araka izany ny vary amidy eny an-tsena ary manan-tsafidy malalaka ireo mpanjifa amin’izay vary tiany sy mety aminy. Eny fa na ny vary eto an-toerana aza dia samy manana ny vidiny avokoa. Ohatra amin’izany ny vary avy any Manalalondo dia somary lafo mihoatra ny hafa satria lafo ny mason-karenan’ny tantsaha any an-toerana (2000ar/kg vary fotsy any an-toerana ary tonga eto Antananarivo 2300ar/kg eny amin’ny mpamongady ka 2500ar/kg eny amin’ny mpaninjara).
SIRAMAMY: Eo amin’ny 89.935T isan-taona no vokarin’ny orinasa Sucoma Ambilobe sy Namakia mitambatra. Manodidina ny 175.000T isan-taona anefa ny filàna eto Madagasikara. Tsy maintsy manafatra noho izany. Nandritra ity taona 2021 ohatra, 142.000T no efa nafarana ary ampy tsara ny famatsiana ny mponina rehetra. Mitentina 119.000ar ny vidin’ny gony amin’ny siramamy vokatra eto an-toerana raha toa ka tsy tokony hihoatra ny 150.000ar kosa ny gony amin’ny siramamy nafarana.
Posted on 29/12/2021
9 views

Vous aimerez aussi...